Amark – luotettava arkkitehtitoimisto

Hei olen Anna-Maarit. Olen toiminut arkkitehtina vuodesta 1985, yli kaksikymmentä vuotta. Arkkitehtitoimistoni Amark tarjoaa arkkitehtisuunnittelua kunnille ja muille julkisille yhteisöille sekä yksityisille omakotirakentajille, ryhmärakentajille ja taloyhtiöille Keski-Uudellamaalla. Vanhojen rakennusten korjaussuunnittelu, muutostyöt ja rakennushistorialliset selvitykset kuuluvat myös palveluihini. Palvelen asiakkaita sitoutuen ja kokonaisvaltaisesti – ihmisläheisellä otteella.

Uudisrakennukset

Olen suunnitellut useita omakotitaloja pääkaupunkiseudulle sekä loma-asuntoja ja niiden laajennuksia eri puolelle Suomea. Sekä puu- että kivitalot toteutetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Palvelen myös valmistalorakentamista hyödyntäviä asiakkaita laatimalla sopivia ratkaisuja asiakkaan omien toiveiden mukaisesti.

Tutustu töihin

Korjausrakentaminen

Vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muutokset, rakennusten korjaaminen ja muuttaminen sekä hankesuunnittelu kuuluvat myös palveluihini. Erityisen lähellä sydäntäni ovat vanhat puurakennukset ja niiden hienovarainen korjaaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. Minulla on vankkaa ammattitaitoa korjaamisen suunnittelusta myös julkiselta puolelta.

Tutustu töihin

Rakennushistorialliset selvitykset

Vanhat yksilölliset rakennukset ovat tärkeä osa kulttuuriamme. Niiden säilyttämiseksi on tehtävä suojelutyötä. Jotta vanhojen rakennusten säilyttämistä ja korjaamista voidaan suunnitella, on niiden merkitys ja arvot kartoitettava – myös osana kaupunkisuunnittelua.

Teen vanhojen rakennusten inventointia ja kulttuurihistoriallista arviointia korjaajille, kaavasuunnittelijoille, yksityisille henkilöille, yrityksille sekä julkisille yhteisöille.

Tutustu töihin


Arkkitehtitoimisto Amark  -  Anna-Maarit Reijonen  -  puh.  0400 880 690   -  anna-maarit.reijonen@amark.fi